Αρχείο για Απρίλιος, 2012

The greatest verse…

• Απρίλιος 26, 2012 • Σχολιάστε

Χαρά creo poetam

• Απρίλιος 23, 2012 • Σχολιάστε

• Απρίλιος 22, 2012 • Σχολιάστε

Nevermore

• Απρίλιος 12, 2012 • Σχολιάστε

Carmina canto non prius audita… (Hor. 3.1)

• Απρίλιος 6, 2012 • Σχολιάστε